POZNAJ OFERTĘ DLA FIRM

Programy lojalnościowe
i motywacyjne

Programy lojalnościowe to długotrwałe działania marketingowe służące do budowania oraz podtrzymywania pozytywnych relacji z wybranymi, najbardziej atrakcyjnymi dla firmy klientami. Przeprowadzone badania rynkowe wielokrotnie już wykazały, że koszty pozyskania przez firmę nowego klienta są o wiele wyższe niż koszty utrzymania już posiadanego. Programy lojalnościowe i motywacyjne są opracowane i wdrażane przez nas w różnorodnych koncepcjach skierowanych bezpośrednio do konsumentów (B2C) jak i do partnerów biznesowych (B2B). Do ich realizacji wykorzystujemy rozmaite narzędzia BTL. Mogą to być zarówno popularne programy punktowe, jak i rozbudowane akcje cross-promocyjne, angażujące wiele podmiotów.

Korzyści:

budowanie i podtrzymywanie więzi i zaufania klienta do marki,
selekcja najlepszych klientów,
wsparcie sprzedaży,
dostosowanie rozwiązań do konkretnych potrzeb i budżetów,