Skip to main content
Strona główna » Outsourcing sił sprzedaży, wsparcie sprzedaży

POZNAJ OFERTĘ DLA FIRM

Outsourcing sił sprzedaży
wsparcie sprzedaży

Outsourcing Procesów Biznesowych (Business Process Outsourcing – BPO) to zlecanie zewnętrznemu dostawcy zarządzania projektami i procesami, tradycyjnie realizowanymi za pomocą wewnętrznych zasobów. To doskonały sposób na wsparcie sprzedaży, bez konieczności zatrudniania dodatkowego personelu. Procesy te mają charakter strategiczny dla przedsiębiorstwa, mimo że nie należą do jego kluczowych kompetencji i nie są treścią jego głównej działalności biznesowej. W ten sposób ważne, ale rutynowe działania, realizowane są przez zewnętrznego partnera, który ponosi pełną odpowiedzialność za ich jakość i efektywność. Do najczęściej wykorzystywanych form outsourcingu procesów biznesowych należy wsparcie firmy poprzez outsourcing sił sprzedaży, outsourcing księgowości oraz outsourcing kadrowo-płacowy. Działania te są każdorazowo dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta, co pozwala na zwiększenie ich efektywności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów, a także uwolnieniu kapitału i czasu, które mogą być wykorzystane we właściwej działalności firmy.

Jednym z głównych powodów, dla których warto skorzystać z outsourcingu procesów biznesowych, jest możliwość zwiększenia efektywności operacyjnej firmy. Dzięki współpracy z nami, przedsiębiorstwo może skupić się na swojej głównej działalności, jednocześnie korzystając z doświadczenia i kompetencji ekspertów w zakresie realizowanych procesów. W rezultacie firma jest w stanie lepiej zarządzać swoimi zasobami i osiągać lepsze wyniki finansowe. Outsourcing pozwala firmom na znaczną redukcję kosztów operacyjnych. Zamiast zatrudniać na etat pracowników do realizacji określonych zadań, przedsiębiorstwo może skorzystać z usług firmy outsourcingowej, która dysponuje odpowiednimi zasobami i kompetencjami. W efekcie firma może zaoszczędzić na kosztach związanych z rekrutacją, szkoleniem, wynagrodzeniami czy utrzymaniem infrastruktury. Ponadto, outsourcing pozwala na elastyczne zarządzanie kosztami, gdyż przedsiębiorstwo płaci tylko za rzeczywiście wykonane usługi.

W zakresie Outsourcingu Procesów Biznesowych zajmujemy się:

Outsourcing księgowości:

obsługa księgowa lub nadzór księgowy,
współtworzenie standardów i procedur księgowych,
controlling finansowy - sporządzanie raportów przepływów finansowych,
doradztwo prawne
dokonywanie rozliczeń podatkowych,
księgowanie dokumentów,
sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań na potrzeby US, ZUS,
reprezentowanie firmy przed urzędami i innymi organami kontroli w oparciu o powierzone pełnomocnictwo,

Outsourcing sił sprzedaży:

rekrutacja i szkolenie nowych pracowników,
administracja kadrowo-płacowa,
ocena efektów pracy na każdym stanowisku,
raportowanie,
kompleksowe zarządzanie flotą samochodową, komputerami, telefonami,
efektywne i skuteczne wsparcie sprzedaży,

Outsourcing kadrowo-płacowy (payroll):

przygotowanie i prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji,
doradztwo prawne,
opracowanie systemu wynagradzania

Korzyści z outsourcingu:

redukcja i kontrola kosztów,
uproszczenie procedur administracyjnych,
koncentracja na kluczowych dla firmy zadaniach,
dostęp do fachowej wiedzy i doświadczenia wysokiej klasy specjalistów,
bezpieczeństwo i poufność danych,
skuteczne i efektywne wsparcie sprzedaży oraz innych działań realizowanych w ramach outsourcingu

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Jednym z głównych powodów, dla których przedsiębiorstwa decydują się na outsourcing, jest dążenie do optymalizacji kosztów. Nasza firma oferuje konkurencyjne ceny za wysokiej jakości usługi, co pozwala klientom na znaczne zmniejszenie wydatków związanych z prowadzeniem działalności. Zamiast inwestować w rozbudowę własnych działów i zatrudnianie dodatkowego personelu, przedsiębiorstwa mogą skupić się na swojej głównej działalności i osiągać lepsze wyniki finansowe. Dysponujemy szerokim wachlarzem kompetencji oraz doświadczonym personelem, który specjalizuje się w realizacji różnorodnych procesów biznesowych. Dzięki temu nasi klienci mogą liczyć na szybkie i efektywne wykonanie powierzonych zadań. Współpracując z nami, przedsiębiorstwa zyskują dostęp do nowoczesnych technologii oraz sprawdzonych metod zarządzania, co przekłada się na zwiększenie efektywności prowadzonej działalności.

Outsourcing procesów biznesowych pozwala na większą elastyczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Nasza firma dostosowuje się do indywidualnych potrzeb klientów, oferując usługi na różnych poziomach zaawansowania. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą swobodnie decydować o zakresie współpracy oraz dostosowywać go w miarę rozwoju swojej działalności. Współpraca z naszą firmą pozwala przedsiębiorstwom na skoncentrowanie się na swoich kluczowych kompetencjach oraz strategicznych celach. Zamiast tracić czas i energię na realizację procesów biznesowych, które nie są bezpośrednio związane z ich główną działalnością, mogą one skierować swoje wysiłki na rozwój produktów czy usług oraz zdobywanie nowych rynków. Korzystając z naszych usług, przedsiębiorstwa zyskują dostęp do wiedzy i doświadczenia naszych specjalistów. Dzięki temu mogą one wprowadzać innowacje oraz ulepszać swoje procesy biznesowe, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe oraz większą konkurencyjność na rynku.

Close Menu
Top Promotion

Top Promotion Sp. z o.o.

ul. Miłkowskiego 3/602
30-349 Kraków

NIP: 679-28-48-506 , REGON: 120056460

+48 606 787 340

kontakt@top-promotion.pl