POZNAJ OFERTĘ DLA FIRM

Outsourcing sił sprzedaży
wsparcie sprzedaży

Outsourcing Procesów Biznesowych (Business Process Outsourcing – BPO) to zlecanie zewnętrznemu dostawcy zarządzania projektami i procesami, tradycyjnie realizowanymi za pomocą wewnętrznych zasobów. To doskonały sposób na wsparcie sprzedaży, bez konieczności zatrudniania dodatkowego personelu. Procesy te mają charakter strategiczny dla przedsiębiorstwa, mimo że nie należą do jego kluczowych kompetencji i nie są treścią jego głównej działalności biznesowej. W ten sposób ważne, ale rutynowe działania, realizowane są przez zewnętrznego partnera, który ponosi pełną odpowiedzialność za ich jakość i efektywność. Do najczęściej wykorzystywanych form outsourcingu procesów biznesowych należy wsparcie firmy poprzez outsourcing sił sprzedaży, outsourcing księgowości oraz outsourcing kadrowo-płacowy. Działania te są każdorazowo dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta, co pozwala na zwiększenie ich efektywności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów, a także uwolnieniu kapitału i czasu, które mogą być wykorzystane we właściwej działalności firmy.

W zakresie Outsourcingu Procesów Biznesowych zajmujemy się:

Outsourcing księgowości:

obsługa księgowa lub nadzór księgowy,
współtworzenie standardów i procedur księgowych,
controlling finansowy - sporządzanie raportów przepływów finansowych,
doradztwo prawne
dokonywanie rozliczeń podatkowych,
księgowanie dokumentów,
sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań na potrzeby US, ZUS,
reprezentowanie firmy przed urzędami i innymi organami kontroli w oparciu o powierzone pełnomocnictwo,

Outsourcing sił sprzedaży:

rekrutacja i szkolenie nowych pracowników,
administracja kadrowo-płacowa,
ocena efektów pracy na każdym stanowisku,
raportowanie,
kompleksowe zarządzanie flotą samochodową, komputerami, telefonami,
efektywne i skuteczne wsparcie sprzedaży,

Outsourcing kadrowo-płacowy (payroll):

administracja kadr i płac,
przygotowanie i prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji,
doradztwo prawne,
opracowanie systemu wynagradzania

Korzyści z outsourcingu:

redukcja i kontrola kosztów,
uproszczenie procedur administracyjnych,
koncentracja na kluczowych dla firmy zadaniach,
dostęp do fachowej wiedzy i doświadczenia wysokiej klasy specjalistów,
bezpieczeństwo i poufność danych,
skuteczne i efektywne wsparcie sprzedaży oraz innych działań realizowanych w ramach outsourcingu

Bez względu na to, czy zdecydujecie się Państwo na outsourcing sił sprzedaży, czy też wsparcie w innym zakresie, zlecenie nam określonych działań nieść będzie zawsze ze sobą pakiet stałych korzyści.