POZNAJ OFERTĘ DLA FIRM

Leasing
pracowniczy

Leasing pracowniczy to efektywne wsparcie bieżącej działalności firmy, polegające na wykorzystywaniu w przedsiębiorstwie pracowników należących do zespołu pracowniczego firmy zewnętrznej.

Absencja urlopowa, zwolnienia chorobowe, projekt, przy realizacji którego niezbędne są określone kwalifikacje, narzucone limity etatów, czy przejściowe zwiększenie zapotrzebowania na personel – oto najbardziej popularne przyczyny, dla których przedsiębiorcy decydują się na skorzystanie z leasingu pracowniczego.

Organizujemy:

wynajem Przedstawicieli Handlowych,
zbieranie zamówień w imieniu klienta,
akcje typu Tajemniczy Klient (Mystery Shopper),
akcje typu Ex-Car Selling,
pomoc przy wprowadzaniu nowych produktów,
wspieranie sprzedaży produktów sezonowych

Korzyści:

obniżenie i uproszczenie kalkulacji kosztów zatrudnienia pracowników,
możliwość koncentracji na podstawowej działalności firmy,
większa kontrola nad stałym personelem,
sposobność późniejszego przejęcia doświadczonego pracownika,
profesjonalizm doboru i odpowiedniego ukierunkowania pracownika,
możliwość skorzystania z innych usług kadrowych, takich jak szkolenia BHP, PPO, przygotowywanie dokumentacji osobowej

Leasing pracowniczy jest jednym z ważniejszych elementów strategii wielu firm. Wykorzystanie tego nowoczesnego narzędzia jakim jest leasing pracowniczy pozwala przede wszystkim skutecznie odciążyć podstawowe zasoby kadrowe firmy, bez jednoczesnego rezygnowania z realizacji nadprogramowch projektów.

Zapraszamy do zapoznania się z procedurą uruchamiania i wdrażania usługi leasingu pracowniczego.